CHAINCON ISTANBUL KİŞİSEL VERİLERİ AYDINLATMA METNİ

İşbu Kişisel Veriler Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") uyarınca kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi, aktarılması ve KVKK kapsamındaki haklarınıza ilişkin sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Dekon A.Ş. ("Şirket") olarak veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak aşağıda açıklanan kapsamda işliyoruz.

Kişisel verilerinizi doğrudan sizden internet sitelerimiz, sosyal medya hesaplarımız veya yazılı ya da sözlü olarak etkinliğimiz esnasında toplayabilmekteyiz.

Ad, soyad ve T.C. kimlik numarası bilgilerinizi, adres bilgilerinizi, bağlı olunan kuruluş bilgilerinizi, fotoğraf ve video kayıtlarınızı, açık rızanızı almak kaydıyla, Chaincon Istanbul organizasyonuna katılımınızı sağlamak, etkinlik kaydınızı doğru ve etkin biçimde gerçekleştirebilmek, etkinlik ve organizasyonumuzu yürütebilmek ve düzenlediğimiz etkinlik ve organizasyonumuzu tanıtmak, gelecekte düzenleyeceğimiz organizasyonları duyurmak amacıyla toplamakta ve (kendi sitelerimizde ve sosyal medya hesaplarımızda vs.) herkese açık olarak paylaşmaktayız.

Bu süreçte, kişisel verilerinizi

  • KVKK madde 5/2(c) uyarınca sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması,
  • KVKK madde 5/2(f) uyarınca Şirketin meşru menfaati için zorunlu olması ve
  • KVKK madde 5/1 uyarınca açık rızanızın alınması hukuki sebeplerine toplamaktayız.

KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen hukuki sebeplere dayalı olarak bazı kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde, servis sağlayıcılarımıza, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize ve grup şirketlerimize aktarılabilecektir.

Açık rıza vermeniz halinde, etkinliğimizde çekilen fotoğraflarınızı, video kayıtlarınızı ve röportajlarınızı internet sitelerimizde ve sosyal medya hesaplarımızda yayınlayabileceğiz. Vermiş olduğunuz açık rızanızı, gdpr@dekon.com.tr e-posta adresi üzerinden bizimle iletişime geçerek her zaman geri alabilirsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak, KVKK’nın 11. maddesinde düzenlenen kişisel verilerinize ilişkin haklarınız kapsamında taleplerinizi gdpr@dekon.com.tr mail adresine e-posta yoluyla iletebilirsiniz. Başvurunuz ücretsiz olarak yanıtlanacaktır. Ancak talep edilen işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücretler başvurandan talep edilecektir.